• Co je SVJ

    SVJ neboli společenství vlastníků jednotek jsou všichni majitelé jednotek (byty, garáže) v daném bytovém domě.

  • Výbor SVJ

    Výbor SVJ je tvořen zpravidla 3 členy, z čehož 1 člen je zvolen předsedou. Členové můžou, ale také nemusí být vlastníky v daném bytovém domě. Vše záleží na stanovách, který má každý bytový dům vlastní. Tyto stanovy může každý najít na veřejných stránkách justice.

  • Kdy se obracet na výbor SVJ

    Výbor organizuje a řídí činnost společenství vlastníků, svolává shromáždění, což je většinou jednou ročně, připravuje podklady na toto zasedání. Zajišťuje věci ohledně správy domu (opravy, revize, úklid, pojištění aj.). Pokud má vlastník závady na svém majetku (byt, garáž, sklep), řeší si sám za sebe.