Zeleň a odpočinkové zóny​

Údržba zeleně

V září 2020 bylo obcí Moravany odsouhlaseno navázání spolupráce se zahradnickou firmou „S Matesem na zahradě“, která se zde bude 2x ročně starat o údržbu zeleně.

Diverzita okrasných keřů

Víte, že Jabloňový sad byl vytvořen po vzoru kanadských rezidenčních sídel?

Diverzita okrasných keřů, rostlin a stromů je evidentní, najdeme zde bobkovišeň lékařskou, hlohyni šarlatovou, Perovskii lebedolistou, diviznu, hloh obecný, trnovník akát, švestku domácí, lísku domácí či ořešák a další.​

Lavičky k odpočinku

V roce 2020 vzniklo šest míst, kde se lidé mohou usadit na lavičky a najít si tak místo pro odpočinek.