Trafostanice a okolní pozemek

Pozemek nepatří obci Moravany

Pozemek parcelní č. 1013/392 o rozloze 477 m2, na kterém je umístěna trafostanice, patří firmě VELO PLUS, a.s., Lidická 1005/23b, Veveří, 60200 Brno.

Uprostřed pozemku, na parcelním č. 1013/306 je umístěna trafostanice patřící společnosti LD Distribution, s.r.o., Čechyňská 266/1, 68301 Rousínov. 

Proč je pozemek tak zarostlý

Vzhledem k tomu, že majitelem pozemku není obec Moravany, která jinak zajišťuje údržbu ve zbytku Jabloňového sadu, je odpovědným subjektem za údržbu tohoto pozemku jeho majitel, tj. společnost VELO PLUS, a.s., Lidická 1005/23b, Veveří, 60200 Brno.

Tato společnost je také majitelem zhruba 50 parkovacích stání, z nichž část, především ty v okolí dětského hřiště, již také zarůstají plevelem. Na některých z těchto pozemků jsou také umístěny nebezpečné betonové zábrany, pro jejichž umístění nemá společnost povolení od Silničního správního úřadu.

Tato stání lze od společnosti zakoupit.

Trafostanice a změna dodavatele elektřiny

Trafostanice je součástí lokální distribuční soustavy, kterou vybudovala a provozuje společnost L.D.Energy, s.r.o., Palackého třída 916/158, Královo Pole, 612 00 Brno, za účelem zajištění dodávky silové elektřiny v Jabloňovém sadu.

Společnost L.D.Energy nabízí zákazníkům připojení k jejich lokální distribuční síti za výhodnější cenu silové elektřiny, avšak změna dodavatele elektřiny je možná.