Přečerpávací stanice

Provoz a kontrola

Čerpadla jsou pravidelně servisována a kontrolována zaměstnanci obce, nicméně pro jejich hladký chod je potřeba nevhazovat do kanalizace nic, co tam nepatří. Zejména vlhčené ubrousky, dětské pleny, zbytky jídla, oleje a jiné mastnoty, hygienické potřeby.

Účel

Přečerpávací stanice slouží pro přítok a odtok splaškové vody z naší lokality. Jsou zde umístěna dvě čerpadla, která přečerpávají splaškovou vodu přes kopec do čistírny odpadních vod v Moravanech.

Prostor musí zůstat volný

Za přečerpávací stanicí je umístěna vsakovací jímka pro vsakování dešťové vody. Silnici před přečerpávací stanicí je potřeba nechávat neustále volnou. V rámci pravidelné údržby nebo havárie zde musí projet i vůz těžké techniky.

Jak se řeší poruchy

Poruchy jsou řešeny zaměstnanci obce. Náklady na opravu jsou hrazeny ze speciálního fondu, který má obec pro tyto účely zřízen, a do kterého přispívajích všechny bytové domy částkou 10 000 Kč ročně.