Volný pozemek u vjezdu

Momentálně volný pozemek u vjezdu do lokality je ve vlastnictví obce Moravany.  Po svém vzniku, se Komise pro Jabloňový sad s vedením obce dohodla na záměru vybudování na tomto pozemku venkovního, víceúčelového sportoviště. Za tímto účelem proběhla  v roce 2019 mezi místnimi obyvateli anketa na podobu tohoto sportoviště. Výsledky ankety byly předány obci. Nicméně se i přesto obec rozhla, že tento pozemek pronajme od roku 2021 zemědělci. Doba pronájmu pozemku je 5 let. Tento pozemek tedy bude zemědělsky obděláván. 

basketball court, basketball, sports

Výsledky ankety