Volný pozemek u vjezdu

Momentálně volný pozemek u vjezdu do lokality je ve vlastnictví obce Moravany. V tomto prostoru je plánováno vybudovat multifunkční venkovní sportoviště.

Anketa

V roce 2019 mezi místními obyvateli proběhla anketa, ve které osadní výbor zjišťoval, jaké sporty by si lidé na multifunkčním sportovišti přáli provozovat.

Výsledky ankety byly předány obci. Obec s výstavbou tohoto hřiště souhlasila. Bohužel zatím není znám termín realizace. 

basketball court, basketball, sports

Výsledky ankety