Třídíme společně v Jabloňovém sadu​

Odpad patří do kontejneruNE mimo, NE vedle, NE kolemněj

Papír

Vývoz: úterý a pátek

Tohle ano

kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony, lepenka. Do modrého kontejneru na papír patří v Moravanech také nápojové kartony od mléka, džusů, vína.

Tohle ne

mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), termopapír, použité papírové kapesníky, hygenické vložky, obvazy, ruličky od toaletního papíru, plata od vajec.

Vývoz: pondělí a čtvrtek

Tohle ano

fólie, sáčky, plastové tašky, sešlapané PET lahve (může být i s víčkem), obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky (od jogurtů, mléčných výrobků), balící fólie od spotřebního zboží, plastové cd obaly (nikoliv cd samotné), polystyrén.

Nově i kovový odpad, například plechovky od potravin, nápojové plechovky, prázdné kovové nádoby od kosmetiky a sprejů, prázdné kovové tuby

Tohle ne

mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského, pokud není láhev vymytá), žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.

Plast

Sklo

Vývoz: 2x za měsíc

Tohle ano

lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo od oken a dveří, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky.

Tohle ne

keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátované sklo, pozlacená či pokovená skla.

Vývoz: v sezónu každý den

Tohle ano

zbytky a slupky ovoce i zeleniny, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, plata od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů, vousů, popel ze dřeva, posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých zvířat, hlína, piliny, kůra, plevel, spadané ovoce, seno, sláma.

Tohle ne

maso, kosti, pytlíky z vysavače, textil, cigarety, pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, olej.

Bio

Oleje

Vývoz: po naplnění

Jedlé oleje v PET láhvi

Zbytky oleje zašrubujete v PET lahvi a vhoďte do označené popelnice.

Technické oleje

Ty patří do s běrného dvora jako nebezpečný odpad.

Věděli jste, že ...

 • Kontejner na elektroodpad

  se v Moravanech nachází na ulici Vnitřní?

 • Drobný elektroodpad

  jako baterie a monočlánky se mohou odevzdávat na Obecním úřadě?

 • Sběrové dny

  jsou v Moravanech pořádány jak na vývoz velkoobjemového, tak i nebezpečného odpadu, a to 3x ročně?

 • Vývážení směsného odpadu

  v Jabloňovém sadu se provádí 3x týdně?

 • Existují sběrné dvory

  např. ve Starém Lískovci či Bohunicích, kde můžete odevzdat nepotřebné či nefunkční elektrospotřebiče? ​

 • Oblečení i hračky

  můžete dát (čisté) do speciálních kontejnerů, které najdete např. v Moravanech u kostela nebo u OC Futurum?

V JS jsou dvě místa

Kde lze odpad dávat a třídit

FCC

je společnost, která v JS zajišťuje svoz a vývoz odpadu.
Její Centrum využití odpadů (CVO) má výkupny surovin, sběrné dvory a také zajišťuje dotřiďování a následné zpracování druhotných surovin
(papír, plasty, sklo, kovy a barevné kovy)