Parkování a silnice

Současná situace

Rozdělení Jabloňového sadu na „Zónu 30“ a „Obytnou zónu“.

Ulice Jabloňová v úseku okolo rodinných domů je vedena jako obytná zóna. Parkování je možné jen na vyznačených místech

V ostatních úsecích je zóna 30, parkování není omezené pouze na vyznačená místa, avšak vzhledem k šířce silnice není ani zde možné zaparkovat osobní vozidlo bez porušení předpisů uvedených v Zákoně o pozemních komunikacích

Nově od roku 2021

V roce 2021 bude realizováno přeznačení Jabloňového sadu a to tak, že bude pouze jedna „Obytná zóna“.

Veškeré dopravní značení, které je podle dopravních odborníků nevyhovující, bude upraveno. V rámci tohoto přeznačení dojde ke změně značení „Zóny 30“ na „Obytnou zónu“. Na ulici Jabloňová a Višňová, spolu s ulicí Luční v jižní části tak vznikne souvislá obytná zóna, začínající při vjezdu z hlavní cesty a končící na konci ulice Luční v místě napojení na ulici Vzdálená.

A co když mi někdo stojí na stání

Soukromé parkovací stání, vlastněná jednotlivými majiteli, nejsou momentálně vedena jako vyhrazená stání. To se má změnit v roce 2021.

S novým dopravním značením budou všechna soukromá parkovací místa označena jako vyhrazená parkovací stání.

Obec plánuje při vjezdu do lokality umístit dopravní značku s jednoduchým popisem situace a majitelům soukromých stání bezúplatně vydávat parkovací karty. 

Parkovací karta umístěná za sklem vozidla bude identifikovat majitele parkovacího stání a umožní tak případnou kontrolu neoprávněného využití místa policií.

Obecní parkoviště u vjezdu

Veřejné parkovací místa při vjezdu do Jabloňového sadu vlastněné obcí Moravany, jsou primárně určena pro návštěvy a nerezidenty.

Po přeznačení budou tato místa označena dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ a dodatkovou tabulí s časovým omezením. To pomůže zabezpečit, aby tato místa mohla být skutečně využívána návštěvami.

364

Venkovních soukromých stání

160

Garážových stání

14

Míst pro invalidy

27

Veřejných obecních stání

408

Bytů

47

Domů