Hromada hlíny

aneb nepovedený bikros

proč tu máme

Obří hromadu hlíny

Hory hlíny, které se nachází u vjezdu do naší lokality, je nepovedeným dílem firmy Embra Apartment.

Na začátku vzniku tohoto projetu byl požadavek obce Moravany na developera, aby na tomto obecním pozemku vybudoval přírodní venkovní sportoviště. 

Embra Apartment pak obci předložila projekt na park s bikrosovou dráhou, který byl následně obcí schválen. 

Na pozemek byly navezeny tuny hlíny z právě vznikající stavby, které byly následně vytvarovány do současné podoby. Dále však práce na tomto pozemku ustaly. 

Bikrosová dráha se v masivu hlíny těžko hledá a o parku skutečně
nemůže být ani řeč. Vzniklé dílo, které neodpovídá projektu, časem zarostlo plevelem a stalo se předmětem právního sporu, který do dnešního dne bohužel nebyl vyřešen.

Současná situace

Původní situační výkres