Chodník k OC Futurum

Trasa chodníku

Tento chodník je plánován od trafostanice podél rodinných domů, přes ulici Luční a dále kolem pole k Futurum, kde by měl navázat na plánovou novou výstavbu vedle tohoto obchodního domu.

Po polní cestě plynule až k rybníku

Plynule na tento chodník by měla navázat nová polní cesta, která povede podél ulice Moravanské
lány. Touto cestou se tak dostaneme příjemnou procházkou mimo hlavní silnici až na ulici Modřickou
a případně k moravanskému rybníčku.

Kdy to bude

Stavba má již všechna náležitá povolení. Majitelé přilehlých rodinných domů z ulic Jabloňová a Luční byli obcí Moravany vyzváni, aby do poloviny září roku 2020 obecní pozemky vyklidili a uvolnili.

Stavbě chodníku ještě nyní brání budování kanalizace pod ulicí Luční.

Psí výběh

Pro výběh pro psy obec vyčlenila volný pozemek 1040/184 na ulici Modřická.

Obec však tento výběh nebude budovat ani spravovat. Nabízí tedy finanční částku 40 000Kč tomu, kdo by výběh vybudoval a poté se o něj staral.

Pokud o tom uvažujete právě Vy, kontaktujte obec Moravany.