Jabloňový sad

Moravany u Brna

V sobotu 3.10.2020 od 9: 30 hodin Přijďte pomoci s výsadbou nového stromořadí. Více informací o jeho účelu můžete nalézt zde. Občerstvení zajištěno.
V měsící říjnu 2020 proběhne generální úprava zeleně v celé lokalitě Jabloňového sadu odbornou firmou. Na poslední schůzce Komise s obcí jsme paní starostce a...

Trávník bude!

V měsící září a říjnu 2020 proběhne zatravnění dětského hřiště.

Dne 29.9.2020 se začne s likvidcí současného plevele aplikováním chemického postřiku. O týden později, tedy v týdnu od 5.10.2020, se pak naváže úpravou terénu dětského hřiště a následovat bude vysetí trávníku.

Nový web

Dnes, 25.9.2020, byly spuštěny tyto nové webové stránky. Jejich účelem je shromažďovat všechny informace o naší lokatitě na jednom místě. Vítejte. Máte-li dálší náměty a...

Nadcházející události

3.10.2020 - 9:30

Celodenní výsadba větrolamu

Výsadba plánovaného větrolamu. Přijďte zkrášlit Jabloňový sad. Sraz nad dětským hřištěm.

Celodenní výsadba větrolamu
9.11.2020

Diskuse občanů o dalším rozvoji obce

Projednání výstupů dotazníkového šetření a následného dalšího rozvoje obce.

Diskuse občanů o dalším rozvoji obce
28.11.2020

Rozsvěcování vánočního stromu

Druhý ročník rozsvěcování vánočního stromečku v Jabloňovém sadu.

Rozsvěcování vánočního stromu